• Vidste du at CO2 er godt for miljøet?

  Gennem de sidste par årtier er vi blevet præsenteret for teorien om, at CO2 skaber global opvarmning, og at det vil føre til smeltning af ismasserne og dermed forårsage oversvømmelser overalt på jorden. Vi har fået at vide, at dette er uomtvisteligt, at det er blevet bevist, og at der er fuld konsensus om dette.

 • Tre løgne der ændrede verden

  Gennem mere end ti år har tre løgne sat dagsordenen for udviklingen i verden. Ledet af den vestlige verden gennem kontrol med de store internationale statsoverbygninger og støttet af de multinationale selskaber – og ikke mindst medierne, er disse løgne blevet gentaget så mange gange, at flertallet i den vestlige verden tror, de er sande.

  Af Ruth Evensen og Lars Kristiansen

 • Vor tids største bluffnummer

  Den 9. april 1940 rullede tyske tropper deres kampvogne ind over dansk jord. Vi var nu et land påvirket af krig. Danmark var besat. Det fik konsekvenser for danskernes hverdag, og ting som før var forbundet med naturlige frihedsrettigheder, var nu ikke længere selvfølgelige. Om aftnerne blev hjemmene til små fængsler, hvor udgangsforbud og mørklægning, sirener og regelmæssig flugt til beskyttelsesrum blev hverdagskost. Dengang var krigen konkret. Verden var i forandring.

 • Klimaforandringer, global opvarmning eller istid?

  Det var en kold vinter. Vi sad og varmede os og spillede kort efter en lang tur med snesko til den nærmeste købmand i Skelby omkring 2 km væk. Vi sad nu i varmen og så ud på snedriverne, som lå langt op på taget af staldbygningerne udenfor. Jeg sad og tænkte på den lange hule vi havde gravet langt ind i snedriven ude i haven. Vi havde holdt jul hos min familie, som boede på landet, og det var blevet nytårsaften. Vi var sneet inde og kunne ikke komme hjem. Jeg var måske 15, og året var omkring 1978.

 • Opgør med konkurrencestaten

  I konkurrencestaten er det staten og dens konkurrenceevne, der er omdrejningspunktet. Mennesker bliver inddelt i kategorier efter indkomst, erhverv, arbejdsevne osv. i konkurrencestatens store regneark. Man ser mennesker som grupper af aktiver, i stedet for individer, der suverænt selv kan bestemme, hvad de vil bruge deres liv til. Politikerne bruger regler og økonomiske incitamenter – pisk og gulerod – til at genne os i den ønskede retning.